+45 23 20 94 85 info@merrild-jensen.dk

Energiledelsesuddannelse (Efter ISO 50001:2018)

Kursusbeskrivelse

merrild-jensen gennemfører denne energiledelsesuddannelse efter ISO 50001:2018, som har en varighed på ti dage. Kurset vil styrke dig i principperne inden for energiledelsessystemer og giver dig viden og redskaber, der kvalificerer dig til at udføre, implementere, vedligeholde og optimere et energiledelsessystem i henhold til ISO 50001 standardens krav samt styrke dine kompetencer til både at gennemføre interne audits og håndtere eksterne audits.

Målgruppe

Personer der er ansvarlig for implementering og drift af et certificeret energiledelsessystem efter ISO 50001:2018 eller som er ansvarlig for energidelen i et udvidet miljøledelsessystem efter ISO 14001 standarden med tillæg af kap 6.3 ISO 50001:2018. Kurset vil også være relevant for personer, som skal auditere energiledelsessystemer. Organisationer, som har et energiledelsessystem eller et udvidet miljøledelsessystem, der ikke er certificeret, men arbejder efter principperne i energi- og miljøledelsesstandarden, vil også kunne finde kurset relevant. En vigtig forudsætning er, at du som kursusdeltager kan arbejde med energiledelsessystemet i din organisation.

Kursets indhold

Energiledelsesuddannelsen tilbyder en grundig gennemgang af følgende overordnede punkter og lærer kursisterne:

 • Opbygning og indhold af et energiledelsessystem og ISO 50001 standarden
 • Kravene og fortolkning af kravene i ISO 50001
 • Gennemgang af, hvordan energiledelsessystemet og ISO 50001 kravene effektivt kan implementeres for at sikre et maksimalt udbytte ift. indsats og ressourcer. Herunder kunne:
  • Sikre topledelsens involvering
  • Formulere og gennemføre energipolitik, målsætninger, planlægning, handlingsplaner, energigennemgang mm.
  • Opstilling af EnPI og baselines for at sikre et effektivt energistyringssystem, der sikrer involvering på alle niveauer og prioritering af ressourcer
  • Standardens krav til de mere bløde værdier herunder ledelse af ressourcer, kompetencer, kommunikation, ledelsens evaluering mm
 • Drift og optimering af energiledelsessystem for at sikre maksimalt udbytte
 • Udføre og redegøre for procedurer, processer, metoder og værktøjer inden for energiledelse

 

Der lægges vægt på at kursisternes arbejder med øvelser der er relateret til energiledelsessystemet i deres virksomhed, og at kurset kan anvendes direkte til at implementere eller optimere virksomhedens energiledelsessystem.

Kurset vil yderligere gennemgå, hvordan man udfordrer og ændrer forandringskulturen hos virksomheder, der skal have implementeret et energiledelsessystem. Der vil blive fremlagt en række værktøjer til energikortlægningen af energiforbruget, og vi går i dybden med opsætningen af energisparemål, fastlæggelse og beregning af baseline og identificering og beregning af energibesparelser.

På kurset vil energieffektiv drift af virksomheders energiforbrugende installationer og anlæg blive set i lyset af energiledelsessystemets metoder og værktøjer. Under kurset vil der blive lagt vægt på forbedringsforslag, dokumentation, kontrol og energieffektivt indkøb inden for ISO 50001 standardens rammer.

Vi har fokus på opfølgningsaktiviteter på energiledelsessystemet, evaluering og audit.

På kurset vil der også være praktiske øvelser i evaluering og intern audit, idet der gennemføres liveaudit øvelser, der foregår i en virksomhed. Heri indgår øvelser i rapportering af audit og videre formidlingen af audits konklusioner til ledelsen i en virksomhed.

Forberedelse

Det er en klar fordel at du som kursusdeltager arbejder med energiledelse eller med energidelen i et udvidet miljøledelsessystem.

Underviser

Harald Karlsen har ikke alene minimum 20 års erfaring med implementering og drift af energiledelsessystemer i en række internationale og danske virksomheder, men anses også for at have førende kompetencer indenfor energiledelse både teoretisk og praktisk.

Minimum deltagere

7-12 deltagere – For at sikre, at videndeling og et godt samspil mellem kursusdeltagere og underviser på kurset forekommer.

Sprog

Dansk. Kurset kan også tilbydes på engelsk.

Tid og sted

10 dage – Nedenfor ses en oversigt over kommende kurser, og hvor de finder sted. Er du forhindret i at deltage i kurset, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev eller sende os en mail på info@merrild-jensen.dk og informere os om, hvilket kursus du er interesseret i. Så hører du fra os, når et nyt kursus udbydes.

 

Kommende kurser:


Ledige pladser

Få ledige pladser

Optaget