+45 23 20 94 85 info@merrild-jensen.dk

ISO 9001:2015 Lead Auditor-kursus

Kursusbeskrivelse

Kurset giver den nødvendige viden og redskaber til at auditere en organisations kvalitetsledelsessystem i henhold til kravene i ISO 9001:2015 standarden, og det vil yderligere blive gennemgået, hvordan de enkelte krav i ISO 9001 standarden efterleves i praksis.

Målgruppe

Kurset er målrettet ansatte, der beskæftiger sig med eller skal til at beskæftige sig med kvalitetsledelse og auditering af kvalitetsledelsessystemer.

Kursets indhold

Kurset tilbyder en grundig gennemgang og kommer i dybden med følgende punkter:

  • Gennemgang af kravene i ISO 9001:2015
  • Vi gennemgår systemelementer såsom politikker, målsætning, dokumentation, analyse af risici, ledelsens rolle, kommunikation, afvigelser, og korrigerende handlinger
  • Afklaring af formål, planlægning, udførelse og rapportering af audits
  • Gennemgang af auditors rolle og ansvar
  • Gennemgang af cases, hvor der vil blive inddraget praktiske eksempler af kursusdeltagerne 
  • Øvelser
  • Deltagerne vil modtage feedback og coaching på deres indsats
  • Skriftlig eksamen
Underviser

Thomas Merrild Jensen er ejer og seniorkonsulent i merrild-jensen og har mere end 20 års erfaring med ISO-certificeringer inden for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.

Thomas er uddannet Lead Auditor og har i løbet af de sidste 20 år har Thomas været involveret som en nøgleperson i flere processer og faser inden for ISO 9001, hvor han har har fungeret som primus motor i både etablering, opbygning, vedligeholdelse og certificering af virksomheders kvalitetsledelsessystemer i henhold til ISO 9001 standardens krav.

Hvis du har spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte Thomas på tmj@merrild-jensen.dk.

​Tid og sted

ISO 9001 lead auditorkurset varer fem dage og udbydes i hele landet. Nedenfor ses en oversigt over kommende kurser. Oversigten opdateres løbende. Er du forhindret i at deltage i kurset, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev eller sende os en mail på info@merrild-jensen.dk og informere os om, hvilket kursus du er interesseret i. Så hører du fra os, når et nyt kursus udbydes.

Sprog

Dansk

Kommende kurser:


Ledige pladser

Få ledige pladser

Optaget