+45 23 20 94 85 tmj@merrild-jensen.dk

Audits

Vi hjælper jeres virksomhed med intern audit og leverandøraudit. Hvis I eller jeres leverandører har adresser i Danmark og i udlandet, er vi fleksible i forhold til rejser og serviceydelser.

Stor erfaring

Vores erfaring er opnået ved at gennemføre utallige interne og eksterne audits i mange forskellige brancher. Vi tilpasser vores audittyper til jeres behov og kan derfor variere i form af bl.a. overensstemmelsesaudits, procesaudits og værdiskabende audits. Dette betyder at I får optimeret auditløsninger, som passer til jeres behov.

Vi tilpasser vores løsninger

Et internt audit er en overvågning af en virksomheds ledelsessystem, herunder i hvilken grad politikker og mål er implementeret. Audittyperne varierer typisk efter, betydningen af den eller de processer der auditeres. En bestemt audittype kan altså være optimal for Virksomhed A, mens den ikke er optimal for virksomhed B. Derfor har vi hos merrild-jensen stor fokus på at forstå jeres situation, så vi hurtigt og effektivt kan designe en auditløsning til jer.

Vi kan afrapportere i jeres eget rapportformat, men hvis I ønsker det, kan også bruge merrild-jensen’ rapportformat, som vi har succes med. Vores rapportformat er populært, da det giver ledelsen og/eller beslutningstageren et hurtigt overblik over afvigelser, anbefalinger og forbedringsområder identificeret under audit.

Et stærkt samarbejde

I bestemmer som virksomhed selv, hvem der skal deltage ved det afsluttende møde. Vi anbefaler, at lederne fra de relevante afdelinger deltager i mødet. Det samme gælder i forhold til leverandøraudit. Dog anbefaler vi, at den indkøbsansvarlige deltager sammen med en eller flere repræsentanter fra jeres leverandører. Vi hjælper også med håndtering af eventuelle afvigelser og forbedringsforslag. I er altid velkomne til at kontakte os for yderligere information eller høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer i forhold til auditløsninger. Ønsker du mere information omkring audit, kan du også finde det på International Organization for Standardization

Hvad er audit

Audit er et værktøj eller overvågningsmetode til at evaluere jeres ledelsessystems effektivitet. Det bruges typisk til at identificere risici eller til at fastslå, hvorvidt interne krav, kundekrav, krav fra myndigheder eller andre krav fra interessenter er opfyldt. Audit kan kun være effektivt eller retvisende, hvis der indsamles både håndgribeligt vidnesbyrd/bevis. Resultatet analyseres og herefter iværksættes handlinger, korrektion og forbedringer af ledelsessystemet. De opnåede oplysninger og viden fra audits kan bringe kvalitetsledelsessystemet op på et højere niveau og resultere i innovative tiltag.

Audit og leverandøraudit