+45 23 20 94 85 tmj@merrild-jensen.dk

ISO 45001 – Rådgivning og Audits!

Merrild-jensen er specialiseret i ISO 45001 og hjælper med udvikling, implementering og efterprøvning af arbejdsmiljøledelsessystemer.

Vores tilgang til ISO 45001

merrild-jensen rådgiver i ISO 45001-certificeringer og -audits og har en af Danmarks bedste og mest effektive rådgivningsydelser. Vores rådgivning starter med en GAP-analyse, hvorefter I føres sikkert gennem udvikling, implementering og efterprøvning af jeres arbejdsmiljøledelsessystem. Vi prioriterer at sætte jeres virksomheds behov forrest, og vores fremgangsmåde vil derfor gå udenom tunge standardløsninger. Vi sikrer jer i stedet et skræddersyet ledelsessystem, der undgår unødvendige processer. Vores priser er yderst konkurrencedygtige, og vi kan tilbyde en personlig konsulent, som følger jer gennem hele processen.

Kontakt merrild jensen

Vi kan kontaktes på tmj@merrild-jensen.dk eller 23 20 94 85, hvor I kan booke et gratis og uforpligtende møde.

Her vil vi præsentere vores fremgangsmåden til at I opnår den bedst mulige proces til jeres certificering. Med mange års erfaring inden for arbejdsmiljøledelsessystemer i forskellige slags brancher og virksomheder kan vi yde kompetent rådgivning, der kan sætte effektive og funktionelle rammer på både direktions- og medarbejderniveau. I kan læsere mere om vores tilgang til ISO-certificeringsløsninger og GAP-analyser her.

Audits

Vi tilbyder både at rådgive jer i audits og at udføre jeres interne audits såvel som leverandøraudits:

$

Vi starter med et gratis og uforpligtende møde, hvor vi introducerer vores metode, en fremgangsmåde og en opgavetilpasset pris.

$

Vi har erfaring med at gennemføre utallige interne og eksterne audits i flere forskellige brancher og virksomheder.

$

Audittyperne vil blive tilpasset jeres behov og kan variere fra værdiskabende audits, procesaudit til rene overensstemmelsesaudits eller gennem en kombination.

$

Vi tilbyder en landsdækkende service og en effektiv og skræddersyet auditløsning – også for jeres leverandører i udlandet.

Mere information om vores auditmetode kan findes her.

Hvad er ISO 45001?

ISO 45001 er en international standard for arbejdsmiljøledelse og er et internt ledelsessystem i virksomheden, der skaber et ansvarligt og sundt arbejdsmiljø.  Med et arbejdsmiljøledelsessystem får virksomheden en struktureret tilgang til risikovurderinger og skaber sikre rammer på arbejdspladsen.

Standarden sørger for, at de ansattes fysiske og psykiske trivsel bliver priotiteret højt og er med til at imødekomme interessenters forventninger og krav til et sikkert arbejdsmiljø. Samtidig åbner en ISO 45001-certificering dørene op for nye forretningsmuligheder, da mange kunder og potentielle samarbejdspartnere stiller krav til et sundt arbejdsmiljø.

ISO – International Organization of Standardization fastsætter kravene til standarden og udgav den gældende version i 2018, hvilket gør ISO 45001:2018 til den gældende standard for arbejdsmiljøledelse. Den erstatter dermed den tidligere standard OHSAS 18001. 

Thomas merrild-jensen, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 og ISO 50001-certificering

Vi er STOLTE RÅDGIVERE FOR: