+45 23 20 94 85 tmj@merrild-jensen.dk

Sådan arbejder vi med ISO-certificering og audits

Vores ydelser inden for ISO-certificeringer og audits er oftest bygget efter en simpel proces med fem steps. Alt efter jeres virksomhed, mål, og behov kan vi gennem denne proces skræddersy en konkret rådgivningsplan, som passer til jeres situation og ønsker i forhold til certificeringer og/eller audits. De fem steps er illustreret i nedenstående figur og er uddybet i de efterfølgender tekster.

DE FEM STEPS:

N

Gratis og uforpligtende møde

N

Oplæg til opgaveløsning og tilbud

N

Indgåelse af samarbejde

N

Gennemførelse af opgave

N

Afslutning og evaluering

1. GRATIS & Uforpligtende møde

På det første uforpligtende møde starter vi med at få et overblik over jeres virksomhed. Vi har høj fokus på, hvordan vi bedst muligt løser jeres problemer og opfylder jeres behov. Sammen skaber vi derfor et overblik ved at foretage en overordnet gap-analyse, hvor vi ser på jeres eksisterende systemer og processer. Analysen vil danne fundamentet for et videre forløb og hvilke tiltag, som er nødvendige at implementere i jeres virksomhed for at få den ønskede ISO-certificering eller gennemførelse af audits.

Ydermere skal vi klarlægge hvor mange ressourcer, I som virksomhed selv ønsker at bruge i denne proces. På den baggrund kan vi fastlægge, hvor meget merrild-jensen skal håndtere, fx analyser, interviews af medarbejdere og interessenter, renskrivning af dokumenter, m.m.

ISO-certificeringer og audits i opgaveløsninger
ISO-certificeringer og audits i opgaveløsninger

2. Oplæg til opgaveløsning og tilbud

Efter første step udarbejder vi et gennemskuelig og effektiv løsningsforlag som giver jer forståelse for resten af processen. Løsningsforslaget stemmer altså overens med jeres mål, tilgængelig ressourcer, tidsplan og eksterne forhold. I vil modtage dette uforpligtende tilbud senest 24 timer efter vores første møde.

Da priserne varierer i forhold til den enkelte opgave, fører vi en meget fleksibel prisstruktur. Vi anbefaler derfor at tage kontakt til os for at få et prisestimat – både hvad angår ISO-certificeringer og audits.

3. Indgåelse af samarbejde

Ved indgåelse af et samarbejde er vi meget fleksible i forhold til de følgende arbejdsprocesser. Vi ved at ISO-certificeringer og audits kan være et krav fra jeres interessenter, og derfor er det vigtigt, at jeres forretning hurtigst muligt kan efterleve disse krav. Derfor er vi fleksible og kan starte processen direkte efter samarbejdsaftalen er indgået. Dette betyder, at I som virksomhed kan være i gang med en ISO-certificering- og/eller auditprocesser få dage efter, at I har taget kontakt til merrild-jensen.

Samtidig opsætter vi i fællesskab milepæle og deadlines som sikrer, at vi arbejder koncentreret, effektivt og målrettet for at nå det ønskede resultat.

4. Gennemførelse af opgaven

Denne proces varierer meget i forhold til det konkrete samarbejde, mål og behov. Vi løser opgaver som varierer fra enkelte arbejdsdage til flere måneder. Fra produktionsvirksomheder til handel- og servicevirksomheder.

For at sikre at projektet forløber som forventet, følger vi løbende op på alle relevante dokumenter og sikrer en løbende evaluering af merrild-jensens indsats. Det er vores erfaring, at uforudsigelige komplikationer og fejl kan opstår i disse projekter. Derfor anbefaler vi en løbende dialog mellem jeres kontaktperson/projektleder og vores konsulent. Dette sikrer, at samarbejdet forløber som forventet, samt at milepæle og deadlines overholdes.

Vi er med jer hele vejen fra start til slut i processen, så vores rådgivning slutter først, når jeres mål er nået – uanset om det er ISO-certificeringer eller auditløsninger.

5. Afslutning og evaluering

Det er vigtigt for os, at I har fået den forventede support, opnået jeres mål, og at vi har levet op til jeres forventninger omkring samarbejdet. Derfor foreslår vi en afsluttende evaluering sammen med jer. Det vil resultere i en rapport, som gerne skulle gavne både jer som kunde, og os som leverandør.

Hvis samarbejdet omhandler ISO-certificeringer, kan I med fordel udpege en repræsentant fra medarbejderstaben, som kan fungere som bindeled mellem ledelsen, projektgruppen og jeres medarbejdere. Det sikrer, at alle bliver involverede i processen, og at I derved opnår en mere effektiv implementering – hele vejen fra øverste ledelse og ud til den enkelte medarbejder.

ISO-certificeringer og audits i opgaveløsninger