+45 23 20 94 85 info@merrild-jensen.dk

Nyheder

Her kan du finde de seneste nyheder indenfor ISO-certificeringer og audits. Du kan finde nyheder og få tips og gode råd til, hvordan din virksomhed bliver ISO-certificeret i en branche, der er domineret af paragrafer, komplekse processer og høj fokus på dokumentation. Hos merrild-jensen har vi fokus på en forståelig og spændende tilgang. Det overordnede mål er at gøre det nemmere at forstå vigtigheden og fordelene ved disse certificeringer. Her bliver du opdateret på nye tiltag i branchen, samt hvordan I som virksomhed kan opnå konkurrencemæssige fordele gennem certificeringsløsninger. Ydermere, kan I blive opdateret på seneste nyt fra merrild-jensen.

3. marts 2020

ISO 9001 kan nu betragtes som en Business management model

ISO 9001 har efterhånden gennemgået en del ændringer siden standarden første gang udkom i 80’erne. Selv har jeg arbejdet med ISO 9001 siden midt halvfemserne. Efter at den seneste version, ISO 9001:2015, har fået fodfæste, har jeg valgt at gøre status på, hvordan virksomhederne har taget arven op efter ISO 9001:2008. Det er der nemlig stor forskel på.

Den seneste version af ISO 9001 har ikke resulteret i endnu flere regler eller en tungere standard at forholde sig til. Tværtimod. Med den nye ISO 9001:2015 er kravene blevet lettere at manøvrere rundt i for forskelligartede virksomheder. Hvor kravene i ISO 9001:2008 satte faste rammer for, hvordan man skulle efterleve flere af standardens krav, tillader ISO 9001:2015 i stedet metodefrihed og derved mere fleksible rammer for, hvordan virksomhederne imødekommer standardens krav.

Den nye standard er et tegn på ISO’s anerkendelse af, at virksomhedsledelse kommer i mange former. Standarden skal sikre, at en virksomhed lever op til visse krav og forventninger, men der er mange måder at nå i mål på. At bede et rengøringsvirksomhed om at styre deres virksomhed på samme måde som en flyproducent kan være som at blande æbler og pærer, og derfor er det en positiv udvikling, at man lader virksomhederne selv være eksperterne i deres egen virksomhed og ikke auditorer med standarden som deres mandat.

En anden forskel ved de to standarder ses ved den nye standards mere forretningsorienterede udformning. Den forrige standards fokus lå i høj grad på krav til visse registreringer og faste procedurer, hvor den nye standard åbner op for metodevalg og fokuserer på løbende forbedringer, hvilket gør den meget mere agil. Den nye standard fokuserer i meget højere grad på god forretningsledelses og kan med samme argument også mere betragtes som en business management model. Fra min erfaring som både bruger og administrator af kvalitetsledelsessystemer, herunder som både smed, kvalitetschef og som medlem af en direktion er den nye standard en meget positiv udvikling, som har været efterspurgt. Argumentationen for at blive ISO 9001 certificeret falder ikke længere på blot at få en blåstempling i form af et certifikat. Incitamentet for at blive certificeret efter standarden ligger nu i lige så høj grad på et ønske om at få styr på processerne, på at få et mindset og en model implementeret, der sikrer en løbende forretningsudvikling.

Som gennemgående metode i den nye standard, er PDCA-modellen central inden for kvalitetsledelse.

  •  Plan: Opstil målene for systemet og dets processer, herunder risici, muligheder og ressourcer, der er nødvendige for at levere de planlagte resultater.
  • Do: Implementering af de planlagte processer.
  • Check: Mål og overvåg de planlagte processer, produkter og ydelser.
  • Act: Iværksæt handlinger, baseret på ovenstående resultater, hvor det er nødvendigt.

PDCA-modellen er cirkulær og skal derfor anvendes som en kontinuerlig proces, hvor man løbende fører sine processer igennem modellen. Modellen er derfor et stærkt værktøj til at sikre en konstant udvikling i virksomheden.

Vejen til en certificering er ofte kortere end forventet

Selvom en certificering kan lyde som en meget lang proces, så betyder den større metodefrihed i ISO 9001:2015, at mange virksomheder ikke er så langt fra en certificering. ISO 9001:2015’s krav bunder dybest set i, at processer bliver dokumenteret, at der indsamles data, at man er i overensstemmelse med lovgivningen og interessenters krav og forventninger, at der løbende bliver fulgt op, og at man reducerer risici. Det er selvfølgelig en forenkling af standarden, men mange af disse punkter er en naturlig del af mange virksomheder, uden de nødvendigvis er certificerede. Virksomheder vil ofte have gjort sig nogle tanker om certificeringens krav, og man vil i mange tilfælde allerede have påbegyndt mange af tiltagene uden nødvendigvis at vide, at det er lige i ISO 9001:2015 standardens ånd. Blandt andet vil et faktureringssystem, en webside eller virksomhedens allerede etablerede salgsproces være en del af det samlede kvalitetsledelsessystem. Derved er vejen til certificeringen måske slet ikke så lang og kompliceret som først antaget.

Risk Management har fået en central plads i ISO 9001:2015

Kortlægning af risici er blevet en meget større del af ISO 9001:2015, men også her giver den nye standard metodefrihed. Dokumentationens udformning kan variere meget alt efter branchen. Derfor kan man i mange tilfælde selv vurdere, hvilken model og detaljegrad, dokumentationen skal udformes i.

Risk Management styrer risici lige fra ulykker, uansvarlighed og økonomiske risici. Ofte får risikovurderingen belyst de risici, der direkte kan true virksomhedernes eksistensgrundlag, men man får også adresseret de risici, som kan påvirke virksomhedens generelle performance.

 

29. januar 2020

ISO 14001 bidrager til FN’s verdensmål

ISO – International Organization for Standardization meddeler nu, at en ISO 14001 kan styrke din virksomhed inden for 12 af FN’s 17 verdensmål. Hvis du ønsker, at din virksomhed tager mere ansvar og bidrager til en bæredygtig omstilling, kan en ISO 14001 certificering især bidrage til en mere bæredygtig omstilling i forhold til verdensmål nr. 12: ”At sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer”.

En ISO 14001 certificering kan bl.a. være med til at styrke din virksomhed inden for følgende punkter, som også indgår i verdensmål nr. 12:

– Bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre
– Bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer
– En reduktion af madspild
– Forsvarlig håndtering af kemikalier og affald
– Reduktion i affaldsgenereringen
– Bæredygtig praksis
– Rapporter, der integrerer oplysninger om bæredygtighed

Med en ISO 14001 certificering vil din virksomhed ikke blot kunne være stolt af at bidrage til en bedre fremtid. Den vil også få muligheden for at indskrive sig i mange af de punkter og krav om bæredygtighed, der bliver større og større efterspørgsel på og dermed give din virksomhed en fordel på markedet.

 

2. januar 2020

Vi er blevet en certificeret virksomhed rigere

Som rådgiver under Neo Coatings certificeringsproces har merrild-jensen mødt en virksomhed, der har prioriteret, at en produktion i fremdrift ikke skal være på bekostning af medarbejdernes arbejdsforhold. Med en ISO 45001 certificering på Neo Coatings CV har de nu fået integreret et redskab, der er blevet taget godt imod i virksomhedskulturen, og som stiller et skarpere blik på medarbejdernes tilfredshed og sikkerhed og lader dem blive set.

merrild-jensens rådgivning har ageret fast støtte i Neo Coatings optimering af processer inden for bl.a. dokumentation, kommunikation og arbejdsgange og kan nu stolt fremvise en virksomhed, som ikke blot er certificeret, men som også har intentionen om fortsat at forbedre deres indsatser og processer med ISO 45001 som ramme.

Ønsker din virksomhed også at skabe trygge og funktionelle rammer for medarbejdere, er en ISO 45001 certificering en stor hjælp. Vi tager gerne en snak med jer, så vi også kan få jer sikkert igennem en certificering.

27. december 2019

Året der gik hos merrild-jensen

merrild-jensen vil gerne takke dette årti af og sige specielt tak til 2019, hvor virksomheden har været igennem en spændende udvikling.

Vi startede godt ud med at udvide medarbejderskaren og søsætte vores første kampagner. I løbet af året har vi hjulpet en masse virksomheder i hus med deres certificeringer (og GAP-analyser) og har fået en god portion referencer at tilføje vores CV, hvoriblandt vi kan prale af at have fået Københavns Lufthavne A/S, Cobham SATCOM og AN Group A/S med i porteføljen.

Forhåbentlig bliver 2020 en lige så spændende rejse.

Vi ønsker alle et godt nytår… Vi ses i det nye årti!

 

 

20. november 2019

Flyvende fremgang for merrild-jensen

Selvom merrild-jensen er en virksomhed med benene godt plantet på jorden, er vi lige nået nye højder som godkendt leverandør til Københavns Lufthavn. Vores første leverance lander hos Københavns lufthavn i næste uge, hvor vi afholder vores virksomhedstilpassede intern auditorkursus, som bliver vores næste kursus i rækken.

Vores tilgang til vores i kurser for interne auditorer har fokus på en risikobaseret og værdiskabende tilgang med udgangspunkt i virksomhedens egne systemer og arbejdsgange, så undervisningen bliver håndgribelig og relevant.

15. november 2019

ISO 9001 hjælper til at jonglere med mange bolde i luften.

Simon Moos A/S Entrepriser har en ambitiøs målsætning om at skabe et sikkert arbejdsmiljø, en grøn profil og tilfredse medarbejdere, samtidig med at de vil fastholde en rentabel virksomhed med et stabilt kundegrundlag. Det er mange bolde at holde i luften samtidig, men når ambitionen er til stede, kan det ofte lade sig gøre. Løsningen for Simon Moos Entrepriser har været at blive ISO 9001 certificeret. merrild-jensen har været rådgiver under hele certificeringsprocessen og kan i dag bryste sig ved at have hjulpet dem i mål med et certifikat under armen.

Certificeringen kommer ikke blot til at være en blåstempling af Simon Moos A/S Enterpriser. De ser selv gode muligheder i, hvordan certificeringen kan forbedre deres ydeevne og styrke deres markedsposition. Så med ISO 9001 integreret i arbejdsgangene, har Simon Moos A/S Enterpriser fået et skub i den rigtige retning.

8. november 2019

Vi har taget hul på interne auditkurser

Merrild-jensens første kursus for interne auditorer havde i går sidste kursusdag hos Dan Tools A/S, og vi kan allerede nu melde ud, at om to uger gentager vi successen. Vores intern auditorkursus har ikke blot fokus på at gøre dine medarbejdere sikre og trygge i rollen som intern auditor, men vi fokuserer også på, hvordan de interne auditorer kan skærpe blikket for forbedringer i virksomheden, så de er klar til at styrke virksomheden i deres rolle som intern auditor. Kurset tog udgangspunkt i de interne auditorers virksomhed, så undervisningen blev konkret og undgik en overfladisk undervisning med one-size-fits-all-løsninger.

Det har været et berigende kursus med masser af gode spørgsmål, der har givet en rigtig god dialog om interne audits.

 

21. oktober 2019

Nye produkter kræver ekstra opmærksomhed 

Vi går en spændende fremtid i møde hos merrild-jensen med en udvidelse af ydelser, som kan skabe værdi for virksomheder, der har en certificering i kikkerten. Derfor bliver merrild-jensens medarbejderstab nu en mand rigere og kan byde velkommen til Hannibal Meldgaard, der skal hjælpe med at rulle den røde løber ud for nye ISO certificeringer i rådgivningsporteføljen, fyraftenmøder (håndtering af certificeringaudit) og kurser (ISO 13485 Lead Auditor, ISO 50001 Lead Auditor, og intern auditor). 

9. april 2019

Endnu en virksomhed er ISO 9001-flyvefærdig

Vi rådgiver altid vores kunder til at tage udgangspunkt i deres eksisterende dokumentation og forretningsstrategi. Derved rammer virksomhederne som oftest allerede fra start flere krav i ISO 9001-standarden. De kommer således ikke til at opbygge et parallelt ledelsessystem, som typisk ender med at bliver passivt. Det virker måske banalt, men ikke desto mindre er det et kendt scenarie i flere virksomheder.

Da vi i tirsdags havde indledende efterprøvning i forbindelse med en ISO 9001-certificering ved en af vores kunder, ALPHA projects & logistics, viste det sig endnu engang at være en effektiv rådgivning. ALPHA brillerede ved efterprøvningen, hvor de redegjorde for deres tilgang til kvalitetsledelse på strålende vis. Udgangspunktet var egentlig, at vi også skulle bistå ALPHA ved hovedefterprøvningen til sommer, men det fandt både ALPHA og merrild-jensen unødvendigt. På den korte bane mistede vi omsætning, men til gengæld fik vi en ISO 9001-flyvefærdig og tilfreds kunde.

 

Nyheder: merrild-jensens nyeste medarbejder, Lasse Just
4. februar 2019

Fra introduktion til konkret handling med ISO 45001 

ønsker vedvarende succes med deres arbejdsmiljø. Derfor har de truffet beslutning om at blive ISO 45001 certificeret (krav til arbejdsmiljøledelsessystemer).

Neo Coating har været i gang med processen siden november, og i går var de kommet til fareidentifikation, risikovurdering, modforanstaltninger og medarbejderinvolvering. Hele virksomheden var samlet, og formålet var egentlig en introduktion til systematikkerne. Men da de meget hurtigt forstod, hvordan de skulle arbejde med det, skiftede fokus fra introduktion til konkrete risikovurderinger og afledte handlinger til reduktion af deres arbejdsmiljørisici, som samtidig optimerer deres produktion.

Det var meget positivt for merrild-jensen at opleve en så ambitiøs tilgang fra Neo Coating og derved blive bekræftet i, at vores tilgang til ISO 45001 standarden giver umiddelbar anledning til forbedringer af både arbejdsmiljø og effektivitet.

Stor ros til Dorthe Vindahl Hansen og Ove Hoe Andersen for deres vedholdende indsats som tovholdere og Thomas Kjeldgård for hans visionære tilgang til arbejdsmiljø hos Neo Coating.

Nyheder: merrild-jensens nyeste medarbejder, Lasse Just
31. januar 2019

merrild-jensen er klar til kampagnestart

Efter et par lærerige og intense uger med markedsanalyse, præcisering af vores målgruppe, SEO, etablering af kampagneplan og opdatering af hjemmeside, er vi nu klar til kick-off på vores første kampagne. Kampagnen er målrettet små og mellemstore virksomheder, der oplever en øget efterspørgsel for ISO-certificeringer fra kunder og interessenter. Kampagnestart er i morgen, og vi er spændte på, hvad det kaster af sig af kundehenvendelser og trafik på hjemmesiden: Merrild-Jensen.

 

3. januar 2019

merrild-jensen udvider medarbejderstaben

2019 bliver startskuddet til realisering af merrild-jensen’ 2025-målsætning om, at blive en markant spiller på markedet med trendsættende initiativer indenfor ledelsessystemer. 

Derfor glæder vi os til at byde Lasse Just velkommen ombord hos merrild-jensen som ansvarlig for markedsføring. Lasse har en kandidatgrad i marketing og har et indgående kendskab til tekstproduktioner, SEO, Google Analytics og markedsanalyser. Lasse kommer med en masse spændende og innovative ideer som passer perfekt til virksomhedens vision.

Vi glæder os til at byde Lasse vedkommen til merrild-jensen i 2019.

Nyheder: merrild-jensens nyeste medarbejder, Lasse Just
1. oktober 2018

merrild-jensen rykker i nye lokaler

merrild-jensen er vokset fra hjemmekontoret og flytter derfor til et kontor på Vesterbrogade. Markedsføringen skal styrkes og der skal fokuseres på, at bidrage til mine kunders vækst, kvalitet og sikkerhed. Den nye firmaadresse er ikke noget dyrt og storslået, men bare det næste skridt i udviklingen af merrild-jensen.

Nyheder: merrild-jensens nyeste medarbejder, Lasse Just

 

 

 

 

 

13. marts 2018

Første internationale opgave

Efter tre uger på Thule Air Base, er jeg tilbage i Danmark. Det var spændende, at gense basen, hilse på tidligere kolleger – og ikke mindst, at arbejde for Vectrus Services. Førsteprioritet var at klargøre en af afdelingerne på basen til ISO 9001:2015 certificering.

Processen var god, og var et godt eksempel på en organisation, som i forvejen arbejder aktivt med, at minimere deres risici. Derfor var opgaven lige til at gå til. Jeg fik i samarbejde med afdelingslederen og kvalitetschefen, tilpasset den overordnede dokumentation så den matchede kravene i ISO 9001:2015. I sidste uge havde vi så det indledende audit i Danmark, hvor afdelingens QMS systemdokumentation blev efterprøvet. Resultatet var positivt, og de er nu klar til det certificerende audit til april. Et audit jeg er sikker på, at de kommer godt igennem.

Yderligere skulle jeg gennemføre en række interne audits for Vectrus Services. Auditmodellen var en simpel, men en meget effektiv compliance-model, som inddrager risikovurdering i forhold til, at møde kontraktuelle krav.

Hvis jeres virksomhed har lignende kundekrav eller bare ser muligheder i effektive ledelsessystemer og risikobaserede audits, er I meget velkommen til at kontakte mig. (+45 23 20 94 58, tmj@merrild-jensen.dk)

Thomas

 

 

20. februar 2018

merrild-jensen går internationalt

 

I dag flyver til Thule Air Base. Denne gang som konsulent. Jeg skal arbejde for den nye Base Maintenance Contractor i Thule, Vectrus Services A/S.

Jeg er meget taknemmelig og jeg vil gå til opgaven med respekt. Aftalen med Vectrus betyder meget for mig, både personligt og for min virksomhed. Opgaven har et højt fagligt niveau og for min virksomhed, er det yderst relevant.

Indtil jeg er tilbage i DK, den 21. marts, er jeg tilgængelig på mail og SMS. Møder kan foregå via Skype.

 

 

 

 

Vi ses.

merrild- jensen med stor fokus på sociale medier
9. februar 2017

Stor fokus på sociale medier

Det er nu 26 dage siden, at merrild-jensen slog dørene op og bød kunder velkommen. Selvom jeg har en livslang erfaring, herunder som medlem af en direktion, kommer selv de mest logiske ting bag på mig.

Jeg har fået en langt bedre start end jeg turde håbe på. Jeg har valgt et bredt sammensat advisory board, som hele tiden kommer med input. Det har været en fordel da det har “tvunget” mig til at lave en SoMe kampagne. Du kan se mine kampagner og følge mig på både Facebook og LinkedIn.

At jeg på så kort tid, har fået så mange reelle kunder, henvendelser og leads er mere end jeg turde håbe på. At jeg allerede nu også har internationale kunder. Det er helt vildt. Kald det bare pral, men det er faktisk et udtryk for reel stolthed.

Min første faktura
14. Januar 2017

Min første faktura

I dag har været en stor dag. Jeg har nemlig jeg sendt min første faktura som selvstændig. Det bliver forhåbentlig en tilbagevendende begivenhed. Jeg har også haft min første formelle evaluering med min advisory-group i www.merrild-jensen.dk Den sikre tilværelse som lønmodtager er dermed for alvor fortid. Jeg glæder mig derfor endnu mere til de mange spændende opgaver, som 2018 med sikkerhed vil bringe med sig. Så hvis du står og mangler hjælp til dit arbejde med kvalitet, miljø og arbejdsmiljø, uanset om det er på systemniveau eller praktisk niveau, vil jeg meget gerne i kontakt med dig.