+45 23 20 94 85 tmj@merrild-jensen.dk

ISO – International Organization for Standardization meddeler nu, at en ISO 14001 kan styrke din virksomhed inden for 12 af FN’s 17 verdensmål. Hvis du ønsker, at din virksomhed tager mere ansvar og bidrager til en bæredygtig omstilling, kan en ISO 14001 certificering især bidrage til en mere bæredygtig omstilling i forhold til verdensmål nr. 12: ”At sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer”.

En ISO 14001 certificering kan bl.a. være med til at styrke din virksomhed inden for følgende punkter, som også indgår i verdensmål nr. 12:

– Bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre
– Bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer
– En reduktion af madspild
– Forsvarlig håndtering af kemikalier og affald
– Reduktion i affaldsgenereringen
– Bæredygtig praksis
– Rapporter, der integrerer oplysninger om bæredygtighed

Med en ISO 14001 certificering vil din virksomhed ikke blot kunne være stolt af at bidrage til en bedre fremtid. Den vil også få muligheden for at indskrive sig i mange af de punkter og krav om bæredygtighed, der bliver større og større efterspørgsel på og dermed give din virksomhed en fordel på markedet.