+45 23 20 94 85 tmj@merrild-jensen.dk

ISO 14001-certificering i Kolding Golf Club

Det har været både sjovt og inspirerende at hjælpe Kolding Golf Club med ISO 14001-certificeringen. Vi ser KGC som et forbillede for andre golfklubber og organisationer, der ønsker at bidrage til den samlede miljøindsats, til gavn for både lokalsamfundet og for den samlede miljøindsats i Danmark.

At en golfklub kan blive miljøcertificeret, viser at ISO 14001 ikke kun er for store virksomheder med væsentlige miljøpåvirkninger, men at alle organisationer kan blive miljøcertificeret

Peter Worck Nielsen er Sales & Customer Relations Manager at Bureau Veritas Certification. Han udtaler:

Så er Kolding Golf Club ISO14001 certificeret som den først Danske golfklub og det er Bureau Veritas Certification som har gennemført denne certificering.
Jeg har i processen deltaget som Formand for klubbens miljø- og certificeringsudvalg (som aktiv medlem af Kolding Golf Club). Klubben takker Asger Lorentzen fra Bureau Veritas, for en rigtig god audit som giver klubben mange nye muligheder og fokusområder på bl.a affaldssortering, klima, energi og miljø ps tak for de fine ord under certifikat overrækkelse.
Tak til ledelse, medarbejdere og bestyrelse for en rigtig god indsats og hjælp.
Klubben har brugt merrild-jensen som konsulentstøtte ift opbygning af systemet og sparringspartner med det koncept han benytter og det har vist sig at være fantastisk for målopfyldelse tak for det Thomas.
Bureau Veritas og merrild-jensen er klar til, at hjælpe andre golf klubber på denne rejse med miljøcertificering

Kolding Golf Club kan også bruge denne ISO14001 certificering ift vores ambitioner om at blive certificeret på de 17 verdensmål som bliver næste step på vores vej med fokus på miljø, klima, energi, affald, bæredygtighed og social samspil