+45 23 20 94 85 tmj@merrild-jensen.dk

Optimeret auditløsninger:
Vi sikrer dig kvalitet og overholdelse

Vi er dedikerede til at hjælpe din virksomhed med både interne og leverandøraudits. Uanset om du opererer lokalt eller globalt, tilbyder vi fleksible auditløsninger, der tilpasses dine og dine leverandørers behov, uanset hvor i verden I befinder jer.

Erfaring over brancher

Vores ekspertise er opbygget gennem mange års erfaring med at udføre et bredt spektrum af interne og eksterne audits på tværs af forskellige brancher. Vi tilpasser vores audits til dine specifikke behov og tilbyder forskellige typer audits såsom overensstemmelsesaudits, procesaudits og værdiskabende audits for at sikre, at du får den mest effektive auditløsning.

Altid tilpasset din virksomhed

Vi forstår, at hver virksomhed er unik, og derfor tilpasser vi vores auditløsninger til dine behov. Ved at forstå din virksomheds situation kan vi hurtigt og effektivt designe en auditløsning, der passer til dig og dine mål.

Vi tilbyder muligheden for at rapportere i dit eget rapportformat, men hvis det ønskes, kan vi også bruge vores velafprøvede rapportformat. Vores rapportformat giver ledelsen et hurtigt overblik over eventuelle afvigelser, anbefalinger og forbedringsområder, der identificeres under auditen.

Et stærkt samarbejde

Vi tror på et stærkt samarbejde med vores kunder. Du bestemmer selv, hvem der skal deltage i det afsluttende møde, og vi anbefaler, at relevante afdelingsledere deltager for at sikre effektive resultater. Ved leverandøraudits anbefaler vi, at den indkøbsansvarlige deltager sammen med repræsentanter fra dine leverandører. Vi støtter også med håndtering af eventuelle afvigelser og forbedringsforslag.

Hvad er audit

Audit er et værktøj eller overvågningsmetode til at evaluere jeres ledelsessystems effektivitet. Det bruges typisk til at identificere risici eller til at fastslå, hvorvidt interne krav, kundekrav, krav fra myndigheder eller andre krav fra interessenter er opfyldt. Audit kan kun være effektivt eller retvisende, hvis der indsamles både håndgribeligt vidnesbyrd/bevis. Resultatet analyseres og herefter iværksættes handlinger, korrektion og forbedringer af ledelsessystemet. De opnåede oplysninger og viden fra audits kan bringe kvalitetsledelsessystemet op på et højere niveau og resultere i innovative tiltag.