+45 23 20 94 85 tmj@merrild-jensen.dk

Neo Coating A/S ønsker vedvarende succes med deres arbejdsmiljø. Derfor har de truffet beslutning om at blive ISO 45001 certificeret (krav til arbejdsmiljøledelsessystemer). 

Neo Coating har været i gang med processen siden november, og i går var de kommet til fareidentifikation, risikovurdering, modforanstaltninger og medarbejderinvolvering. Hele virksomheden var samlet, og formålet var egentlig en introduktion til systematikkerne. Men da de meget hurtigt forstod, hvordan de skulle arbejde med det, skiftede fokus fra introduktion til konkrete risikovurderinger og afledte handlinger til reduktion af deres arbejdsmiljørisici, som samtidig optimerer deres produktion. 

Det var meget positivt for merrild-jensen at opleve en så ambitiøs tilgang fra Neo Coating og derved blive bekræftet i, at vores tilgang til ISO 45001 standarden giver umiddelbar anledning til forbedringer af både arbejdsmiljø og effektivitet. 

Stor ros til Dorthe Vindahl Hansen og Ove Hoe Andersen for deres vedholdende indsats som tovholdere og Thomas Kjeldgård for hans visionære tilgang til arbejdsmiljø hos Neo Coating.