+45 23 20 94 85 info@merrild-jensen.dk

ISO 14001:2015 Lead Auditor-kursus

Kursusbeskrivelse

Kurset uddanner dig til at blive ISO 14001:2015 Lead Auditor og klæder dig på til at udføre audits af miljøledelsessystemer. Du vil blive præsenteret for baggrundsviden og en række redskaber, der styrker dig i at udføre den indledende forberedelse af ISO 14001 audits, gennemførelsen af selve audit og den efterfølgende rapportering.

Kurset tager brug af praktiske øvelser og cases, hvor de indlærte teknikker og værktøjer fra kurset vil blive afprøvet.

Målgruppe

Kurset er målrettet (men ikke begrænset til) ansatte, der:

 • beskæftiger sig med miljøledelsessystemer og som ønsker at blive uddannet som lead auditor.
 • skal udføre tredjepartaudits af miljøledelsesystemer,
 • vil udføre audits af leverandører.

Det anbefales at have et kendskab til miljøledelsessystemer ved deltagelse af dette kursus.

Kursets indhold

ISO 14001 lead auditorkurset tilbyder en grundig gennemgang af følgende punkter:

 • Gennemgang af kravene i ISO 14001:2015
 • Vi gennemgår systemelementer såsom politikker, målsætning, dokumentation, analyse af risici, ledelsens rolle, kommunikation, afvigelser, og korrigerende handlinger
 • Afklaring af formål, planlægning, udførelse og rapportering af audits
 • Gennemgang af auditors rolle og ansvar
 • Gennemgang af cases, hvor der vil blive inddraget praktiske eksempler af kursusdeltagerne 
 • Øvelser
 • Deltagerne vil modtage feedback og coaching på deres indsats
 • Skriftlig eksamen
Underviser

Thomas Merrild Jensen er ejer og seniorkonsulent i merrild-jensen og har mere end 20 års erfaring med ISO-certificeringer inden for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.

Thomas er uddannet Lead Auditor og har i løbet af de sidste 20 år har Thomas været involveret som en nøgleperson i flere processer og faser inden for ISO 14001, hvor han har har fungeret som primus motor i både etablering, opbygning, vedligeholdelse og certificering af virksomheders miljøledelsessystemer i henhold til ISO 14001 standardens krav.

Hvis du har spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte Thomas på tmj@merrild-jensen.dk.

Tid og sted

Uddannelsen til at blive ISO 14001 lead auditor varer 5 dage og udbydes i hele landet. Nedenfor ses en oversigt over kommende kurser. Oversigten opdateres løbende. Er du forhindret i at deltage i kurset, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev eller sende os en mail på info@merrild-jensen.dk og informere os om, hvilket kursus du er interesseret i. Så hører du fra os, når et nyt kursus udbydes.

Sprog

Dansk

Kommende kurser:


Ledige pladser

Få ledige pladser

Optaget